Łopaty mechaniczne FALC
Minitoro


Praca wykonywana przez łopatę mechaniczną jest identyczna z ręczną pracą przekopywania szpadlem: penetracja, luzowanie, przerzucanie.
łopata mechaniczna nie powoduje powstawania sprasowanej, gładkiej, wodoodpornej warstwy pozostawionej przez pług na dnie bruzdy; pozostawia glebę miękką i przepuszczalną.
Łopaty mechaniczne model Mini Toro standardowo wyposażone są w czterobiegowe przekładnie obrotów umożliwiające pracę łopat w 4 prędkościach.
Opcja ta pomocna jest przy różnych typach gleby, także wynik pracy jest inny dla każdej prędkości.
Czterobiegowa przekładnia umożliwia optymalne dobranie prędkości pracy łopat w zależności od gleby i docelowego rezultatu.


Serie mm. mm. KG N. P.T.O. HP
1000 1004 250 380 4 540 30-60
1200 1165 250 395 4 540 30-60
1300 1412 250 480 6 540 40-60
1500 1508 250 500 6 540 40-60
1700 1684 250 520 6 540 45-60
1800 1818 250 590 8 540 50-60
2000 1952 250 610 8 540 50-60


Broszura Falc