Łopaty mechaniczne FALC
Panda


Praca wykonywana przez łopatę mechaniczną jest identyczna z ręczną pracą przekopywania szpadlem: penetracja, luzowanie, przerzucanie. łopata mechaniczna nie powoduje powstawania sprasowanej, gładkiej, wodoodpornej warstwy pozostawionej przez pług na dnie bruzdy;
pozostawia glebę miękką i przepuszczalną.
Łopaty mechaniczne model Panda standardowo wyposażone są w czterobiegowe przekładnie obrotów umożliwiające pracę łopat w 4 prędkościach.
Opcja ta pomocna jest przy różnych typach gleby, także wynik pracy jest inny dla każdej prędkości.
Czterobiegowa przekładnia umożliwia optymalne dobranie prędkości pracy łopat w zależności od gleby i docelowego rezultatu.


Serie mm. mm. KG N. P.T.O. HP
1000 997 220 225 4 540 20-35
1300 1307 220 310 6 540 20-35
1500 1477 220 330 6 540 20-35


Broszura Falc